Jsme si vědomi, že různá volební hesla k ničemu nevedou. Právě proto jsou naši kandidáti ve volebním období 2014 – 2018 připraveni tvrdou prací zastavit strmý pokles obyvatel či narůstající nezaměstnanost našich občanů. Jednoznačně se chceme zasadit o rychlý rozvoj našeho města tak, abychom mohli naplnit očekávání Vás, voličů a občanů Studénky i Nové Horky.

 

Budoucnost města = Klidné město, pracovní příležitosti a podpora podnikání 

 

Práce pro Studeňáky

 • Chceme aktivně prezentovat náš region s důrazem na město, jako vhodné místo pro investory
 • Chceme aktivní politikou rozvoje města a vhodnými podmínkami podpořit stávající i budoucí podnikatele
 • Chceme přispět k řešení nezaměstnanosti v našem regionu (město – zaměstnavatel, město – investor, město – partner úřadu práce) 

    

Bezpečné město

 • Chceme důsledně chránit práva občanů a majetek města
 • Chceme výrazně rozšiřovat kamerový systém a využít ho jako nástroj zvýšení bezpečnosti ve městě
 • Chceme kvalitní a bezpečné komunikace pro chodce a cyklisty 

 

Útulné město

 • Chceme vybudovat nové parkovací plochy s dostatečnou kapacitou v potřebných lokalitách
 • Chceme zabezpečit dopravní obslužnost města a nejbližšího okolí přiměřenou hromadnou dopravou
 • Chceme čistá a upravená veřejná prostranství pro všechny občany 

 

Město pro všechny

 • Chceme se zaměřit na podporu trávení volného času rodičů s dětmi (dětské centrum)
 • Chceme podpořit přípravu infrastruktury pro bytovou a hlavně rodinnou výstavbu
 • Chceme zajistit rozšíření pečovatelské a lůžkové péče pro nejstarší spoluobčany 

 

Peníze pro město a region

 • Chceme důslednou přípravou jednotlivých projektů zajistit finanční zdroje z fondů ČR a EU pro budoucí rozvoj našeho města
 • Chceme zajistit prostředky na rekonstrukci všech základních i mateřských škol ve městě
 • Chceme začít s modernizací sportovišť ve městě (koupaliště, minihřiště, víceúčelová hala, apod.) 

 

Aktivní město

 • Chceme výrazně podpořit sportovní a volnočasové aktivity pro občany města, zejména dětí a mládeže
 • Chceme zvýšit množství kulturních programů a aktivit s důrazem na tradici ve městě
 • Chceme vybudovat cyklostezku v okolí i napříč městem 

 

Řádné hospodaření města

 • Chceme připravit dlouhodobou a postupnou strategii rozvoje města pro několik dalších funkčních období
 • Chceme výrazně zefektivnit činnost městského úřadu a snižovat náklady na jeho provoz
 • Chceme důslednou kontrolou čerpání prostředků z rozpočtu města zamezit jejich zbytečnému plýtvání