Od počátku našeho působení ve vedení města aktivně pracujeme na obnově a rozvoji Studénky, Butovic i Nové Horky. Ve volebním období 2014 – 2018 jsme dokázali město stabilizovat a ve volebním období 2018 – 2022 jednoznačně dokazujeme, že se nebojíme odpovědnosti. Volební program není pro nás jen list prázdných hesel, ale přinášíme také přehled bodů minulého volební programu s tím, že se nám většinu podařilo naplnit. Jednoznačně se chceme i ve volebním období 2022 – 2026  zasadit o další postupný rozvoj našeho města tak, abychom mohli naplnit očekávání Vás, voličů a občanů Studénky i Nové Horky.

 

Budoucnost města = Klidné město, pracovní příležitosti a podpora podnikání 

 

Rozvoj města

 • Chceme využít očekávaného oživení na pracovním trhu k získání kvalitních zaměstnanců zejména z našeho města
 • Chceme nadále pokračovat aktivní politikou rozvoje města v udržitelnosti a rozvoji podnikání na území města
 • Chceme zahájit výstavbu nových nájemních bytů a realizovat přípravu dalších pozemků pro rodinnou výstavbu 

    

Bezpečnost

 • Chceme realizovat kompletní rekonstrukci veřejného osvětlení na území města
 • Chceme důsledně chránit práva občanů i majetek města a postavit dvoučlenné hlídky městské policie na všechny směny
 • Chceme nadále zkvalitňovat a rozšiřovat kamerový systém a využít ho jako nástroj zvýšení bezpečnosti ve městě

 

Místní rozvoj

 • Chceme provést kompletní rekonstrukci budovy Dělnický dům a přeměnit jej na moderní kulturní stánek
 • Chceme díky finanční podpoře dotáhnout výstavbu výtahu na zdravotním středisku ve Studénce a předcházet nedostatku lékařské péče
 • Chceme nadále provádět kompletní rekonstrukce vnitřních rozvodů v budovách základních i mateřských škol
 • Chceme provést komplexní opravu oplocení zahrádkářských kolonií a zjednodušit přístup k vodě
 • Chceme připravit kompletní projektovou dokumentaci na rekonstrukci starého i nového zámku včetně zámecké zahrady a zahájit postupnou rekonstrukci

 

Město pro všechny

 • Chceme nadále obměňovat a doplňovat herní prvky na dětských hřištích pro všechny věkové kategorie dětí
 • Chceme pokračovat s budováním nových odstavných ploch pro zvýšení kapacity parkovacích míst
 • Chceme zajistit vznik denního stacionáře a upravit parky pro relaxaci či odpočinek nejen našich nejstarších spoluobčanů
 • Chceme podporovat provozovatele dětských skupin pro děti od jednoho roku věku, které vzniknou na základě dotační podpory z národních zdrojů

 

Peníze pro město a region

 • Chceme pokračovat v úspěšném získávání finančních zdrojů pro realizaci projektů vedoucích k rozvoji našeho města
 • Chceme provést energetická opatření na veřejných budovách instalací ekologických zelených střech či solárních panelů
 • Chceme realizovat stavbu zcela nové haly pro míčové sporty dle připravené projektové dokumentace a následně připravit rekonstrukci ubytovacích prostor na zimním stadionu

 

Aktivní město

 • Chceme nadále zvyšovat podporu sportovních a volnočasových aktivit našich občanů, zejména pak pro děti a mládež
 • Chceme snížit hlukovou zátěž a zklidnit dopravu kruhovým objezdem na přivaděči v místní části Nová Horka
 • Chceme realizovat cyklostezku přes CHKO Poodří do Albrechtiček a připravit návaznost dalších cyklotras na páteřní síť stezek Moravskoslezského kraje
 • Chceme optimalizovat odpadové hospodářství včetně vytvoření RE-USE centra a tím minimalizovat dopady zvyšování skládkovného na občany města

 

Řádné hospodaření města

 • Chceme stále zodpovědným přístupem udržovat velmi dobrou finanční kondici města
 • Chceme pokračovat v postupné digitalizaci a implementaci moderních technologií pro efektivní správu města
 • Chceme dokončit vznik Technických služeb ve vlastnictví města včetně potřebného zázemí tak, aby byla údržba i očista města efektivnější