Ve volebním období 2014 – 2018 jsme aktivně pracovali na obnově města, které bylo zdevastováno řáděním předchozích zastupitelstev.  Rozhodně nechceme, aby se stala Studénka městem duchů. Pro nás není volební program jen list prázdných hesel, ale přinášíme také přehled bodů minulého programu, které se nám podařilo naplnit. Jednoznačně se chceme také ve volebním období 2018 – 2022  zasadit o rychlý rozvoj našeho města tak, abychom mohli naplnit očekávání Vás, voličů a občanů Studénky i Nové Horky.

 

Budoucnost města = Klidné město, pracovní příležitosti a podpora podnikání 

 

Rozvoj města

 • Chceme vytvořit takové pracovní podmínky, aby pro město pracovali primárně občané města, kteří budou cítit za svou práci odpovědnost
 • Chceme nadále aktivní politikou rozvoje města a vhodnými podmínkami podporovat stávající i budoucí podnikatele
 • Chceme nastavit podmínky výběrových řízení tak, aby se hlásilo více subjektů a vznikla zdravá konkurence = jediné kritérium cena je přežitek 

    

Bezpečnost

 • Chceme důsledně chránit práva občanů i majetek města – „Městská policie musí být v ulicích vidět“
 • Chceme výrazně rozšiřovat kamerový systém a využít ho jako nástroj zvýšení bezpečnosti ve městě
 • Chceme zredukovat počet heren ve městě, eliminovat závislost našich občanů na hazardu a další s tím spojené sociálně patologické jevy
 • Chceme se zabývat řešením silniční dopravy ve městě a zvyšovat její kvalitu a bezpečnost

 

Místní rozvoj

 • Chceme dokončit zasíťování pozemků pro rodinnou výstavbu a připravit jejich prodej za rozumnou cenu
 • Chceme zajistit výstavbu výtahu na zdravotním středisku ve Studénce
 • Chceme rekonstruovat kuchyně ve školních jídelnách a obnovovat technický stav a vybavení základních i mateřských škol
 • Chceme vybudovat novou halu pro míčové sporty a dotáhnout do úspěšného konce rekonstrukci zimního stadionu
 • Chceme pokrýt náměstí a veřejné budovy WiFi signálem s možností bezplatného připojení na síť internet
 • Chceme předcházet nedostatku lékařské péče ve městě
 • Chceme osvobodit mládež a seniory od poplatku za odpad
 • Chceme Zpravodaj města do každé domácnosti

 

Město pro všechny

 • Chceme modernizovat volnočasový dům na ul. Tovární tak, aby zde našlo místo pro svou činnost mnoho dětí nebo spolků
 • Chceme podpořit přípravu infrastruktury pro bytovou výstavbu a pokračovat s budováním nových parkovacích míst
 • Chceme zajistit vznik stacionáře a obnovit parky pro relaxaci nejen našich nejstarších spoluobčanů

 

Peníze pro město a region

 • Chceme nadále kvalitní přípravou investičních projektů zajistit maximální možné čerpání finančních prostředků z evropských zdrojů a dotačních programů České republiky a Moravskoslezského kraje
 • Chceme investovat do energetických úspor u nemovitostí ve vlastnictví města

 

Aktivní město

 • Chceme nadále zvyšovat podporu sportovních a volnočasových aktivit našich občanů, zejména pak pro děti a mládež
 • Chceme podpořit rekonstrukci bývalého kina na moderní volnočasový objekt nejen pro mladé
 • Chceme nadále pokračovat v rozšiřování sítě cyklostezek v okolí i napříč městem

 

Řádné hospodaření města

 • Chceme stále zodpovědným přístupem udržovat výbornou finanční kondici města
 • Chceme investovat do moderních technologií pro efektivní správu a rozvoj města
 • Chceme zřídit Technické služby města Studénka a tím zajistit efektivnější údržbu a očistu města